Home Uncategorized

Kategoria: Uncategorized

Wpis
Czym jest Protokół Ustaleń (MOU)?

Czym jest Protokół Ustaleń (MOU)?

Protokół ustaleń (MOU lub MoU) to umowa pomiędzy dwoma lub więcej stronami określona w formalnym dokumencie. Nie jest on prawnie wiążący, ale sygnalizuje gotowość stron do podjęcia dalszych działań w celu zawarcia umowy. Protokół ustaleń może być postrzegany jako punkt wyjścia do negocjacji, ponieważ określa on zakres i cel rozmów. Takie memoranda są najczęściej spotykane...

Wpis
Czym jest Makroekonomia?

Czym jest Makroekonomia?

Makroekonomia to dziedzina ekonomii, która bada, jak zachowuje się cała gospodarka – rynek lub inne systemy działające na dużą skalę. Makroekonomia bada zjawiska ogólnogospodarcze, takie jak inflacja, poziom cen, tempo wzrostu gospodarczego, dochód narodowy, produkt krajowy brutto (PKB) oraz zmiany w zakresie bezrobocia. Niektóre z kluczowych zagadnień poruszanych przez makroekonomię obejmują: Co powoduje bezrobocie? Co...

Wpis
Czym jest inflacja?

Czym jest inflacja?

Inflacja to spadek siły nabywczej danej waluty w czasie. Ilościowe oszacowanie tempa spadku siły nabywczej może być odzwierciedlone we wzroście średniego poziomu cen koszyka wybranych towarów i usług w gospodarce w pewnym okresie czasu. Wzrost ogólnego poziomu cen, często wyrażony w procentach, oznacza, że jednostka waluty faktycznie kupuje mniej niż w poprzednich okresach. Inflację można...