Inwestowanie w akcje – jak wybrać strategię?

Inwestowanie w akcje to zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie. Na czym polega w praktyce? Jak wybrać strategię inwestycyjną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje to jak wspomniano we wstępie zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie. W praktyce polega bowiem na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Istotne staje się w tym przypadku zatem odpowiednie wyselekcjonowanie spółek oraz wyczucie momentu, w którym zakup akcji będzie najbardziej opłacalny. Inwestorzy powinni również przyjąć i realizować odpowiednią strategię inwestycyjną, co przełoży się na skuteczność ich inwestycji. Może to być bowiem zarówno spekulacja (inwestowanie krótkoterminowe), jak i inwestowanie długoterminowe. Oba podejścia mogą być równie skuteczne, jednak warto mieć świadomość, że znacznie się od siebie różnią.

Jak zacząć inwestować w akcje?

Zamierzając zacząć inwestować w akcje należy mieć świadomość, że jest to forma inwestycji dostępna praktycznie dla każdego. Warunkiem koniecznym jest bowiem w tym przypadku jedynie posiadanie rachunku maklerskiego, który umożliwi zakup akcji. Otwiera się go u brokera, a podmiot ten pełni wówczas rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. W tym miejscu należy podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, ponieważ oferty poszczególnych instytucji znacznie się od siebie różnią. Co zatem wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu? Informacje na ten temat zostały przedstawione w artykule przedstawiającym mechanizmy inwestowania w akcje.

Jak wybrać strategię inwestycyjną?

Inwestowanie w akcje jak już wspomniano wymaga przyjęcia odpowiedniej strategi inwestycyjnej. Jak ją wybrać? Otóż, należy dopasować strategię do indywidualnych potrzeb oraz przyjętego wcześniej celu inwestowania. Ułatwia to znajomość różnic pomiędzy spekulacją i inwestowanie długoterminowym, które sprowadzają się między innymi do:

  • horyzontu czasowego inwestycji, ponieważ w przypadku spekulacji akcje sprzedawane są w trakcie trwania tej samej sesji giełdowej bądź w ciągu kilku najbliższych dni. Inwestowanie długoterminowe zakłada natomiast nawet wieloletnie posiadanie zakupionych akcji;
  • narzędzi używanych przez inwestorów, ponieważ osoby inwestujące długoterminowo korzystają z analizy fundamentalnej badającej sytuację spółki, a inwestorzy krótkoterminowi opierają się na analizie technicznej. Bazuje ona na wykresach historycznych i odpowiednich wskaźnikach obrazujących sytuację na rynku;
  • ilości czasu poświęcanego na inwestowanie, ponieważ inwestorzy krótkoterminowi muszą na bieżąco śledzić notowania, co wymaga podejmowania również szybkich decyzji. Inwestując długoterminowo analizę i ewentualne zmiany w portfelu przeprowadza się z reguły raz na kilka miesięcy.

Podsumowując należy stwierdzić, że wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej sprawia, że inwestowanie w akcje może być naprawdę skuteczne. Warto jednak pamiętać również o związanym z nim ryzyku, które jest efektem między innymi braku ochrony kapitału.