Jakie wskaźniki efektywności powinien znać każdy przedsiębiorca?

Sukces w biznesie można mierzyć na różne sposoby. Możesz analizować wzrost lub spadek zysków z dnia na dzień lub obserwować, jak firma rozwijała się w czasie. Zainteresuj się KPI, jeśli chcesz w pełni zrozumieć, jak Twoja firma radzi sobie w kluczowych obszarach.

KPI – co to jest?

KPI lub krytyczne wskaźniki wydajności są szeroko stosowane w biznesie, od freelancerów dusz, przez przedsiębiorców, po duże korporacje zatrudniające setki pracowników. Istnieje kilka rodzajów KPI dla całych organizacji, jak również dla poszczególnych działów i zespołów.

KPI to wartości, które pokazują wydajność organizacji, zespołu, osób lub projektów. Służą do sprawdzania i analizowania, czy cele lub cele są osiągane.

Każdy KPI musi być wymierny, aby śledzić zmiany w czasie. KPI pełnią określone funkcje i są obliczane przy użyciu dobrze zdefiniowanego źródła wiarygodnych danych. Dane te muszą być często aktualizowane i zawsze dostępne, aby utrzymać tempo poziomu KPI – pomaga to określić, czy organizacja zbliża się do celu.

Portal poleca: Wraz z zarządem firmy szukacie sposobu, aby zainwestować firmowe zyski? Koniecznie sprawdź czym są fundusze ETF!

Zrozumienie wskaźników KPI ma kluczowe znaczenie przy rozpoczynaniu działalności, ponieważ określa przyszłe mierniki sukcesu. Możesz użyć konkretnych miar do oceny sukcesu każdego zespołu lub możesz wybrać kilka kluczowych KPI dla całej organizacji.

KPI dla przedsiębiorców — jakie to są?

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, czym są KPI i dlaczego są używane, aby wybrać te, które pomogą Twojej organizacji prosperować. Nie wszystkie KPI mają zastosowanie do każdego rodzaju działalności; zbadaj swoją branżę, cel biznesowy i wymagania.

Najpierw zdecyduj, co chcesz osiągnąć. Podziel cele na etapy, lata lub kwartały, z których każdy koncentruje się na konkretnym komponencie działań i wykorzystuje odrębny zestaw KPI. Na przykład w pierwszym miesiącu firma skupi się na generowaniu większej liczby potencjalnych klientów (gdzie przydatne będą marketingowe KPI), aw następnym kwartale celem firmy będzie przekształcenie potencjalnych klientów w sprzedaż. KPI powinny odzwierciedlać podstawowe cele firmy.