Czym jest Protokół Ustaleń (MOU)?
Czym jest Protokół Ustaleń (MOU)?

Czym jest Protokół Ustaleń (MOU)?

Protokół ustaleń (MOU lub MoU) to umowa pomiędzy dwoma lub więcej stronami określona w formalnym dokumencie. Nie jest on prawnie wiążący, ale sygnalizuje gotowość stron do podjęcia dalszych działań w celu zawarcia umowy. Protokół ustaleń może być postrzegany jako punkt wyjścia do negocjacji, ponieważ określa on zakres i cel rozmów. Takie memoranda są najczęściej spotykane w międzynarodowych negocjacjach traktatowych, ale mogą być również wykorzystywane w transakcjach biznesowych o wysokich stawkach, takich jak rozmowy w sprawie połączeń. Jak działa MOU Protokół ustaleń jest wyrazem zgody na dalsze działania. Oznacza on, że strony osiągnęły porozumienie i idą naprzód. Chociaż nie jest on...

Read More
130
Czym jest kapitalizm?
Czym jest kapitalizm?

Czym jest kapitalizm?

Kapitalizm jest systemem gospodarczym, w którym osoby prywatne lub przedsiębiorstwa posiadają dobra inwestycyjne. Produkcja dóbr i usług opiera się na podaży i popycie na ogólnym rynku – znanym jako gospodarka rynkowa – a nie na centralnym planowaniu – znanym jako gospodarka planowa lub gospodarka nakazowa. Najczystszą formą kapitalizmu jest kapitalizm wolnorynkowy lub laissez-faire. Tutaj osoby prywatne są nieograniczone. Mogą określić, gdzie inwestować, co produkować lub sprzedawać, i po jakich cenach wymieniać towary i usługi. Laissez-faire market działa bez kontroli i kontroli. Obecnie większość krajów praktykuje mieszany system kapitalistyczny, który obejmuje pewien stopień rządowej regulacji biznesu i własności wybranych branż. Czym...

Read More
880
Co to jest akwizycja?
Co to jest akwizycja?

Co to jest akwizycja?

Akwizycja polega na nabyciu przez jedną spółkę większości lub wszystkich udziałów innej spółki w celu przejęcia kontroli nad tą spółką. Nabycie więcej niż 50% akcji i innych aktywów przejmowanej firmy pozwala nabywcy na podjęcie decyzji o nowo nabywanych aktywach bez zgody pozostałych udziałowców firmy. Przejęcia, które są bardzo powszechne w biznesie, mogą nastąpić za zgodą spółki przejmowanej lub pomimo jej dezaprobaty. W przypadku uzyskania zgody, często w trakcie tego procesu pojawia się klauzula o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej słyszymy o przejęciach dużych, znanych spółek, ponieważ te ogromne i znaczące transakcje dominują w wiadomościach. W rzeczywistości fuzje i przejęcia (M&A)...

Read More
900
Co to jest bankructwo?
Co to jest bankructwo?

Co to jest bankructwo?

Upadłość to postępowanie sądowe dotyczące osoby lub firmy, która nie jest w stanie spłacić zaległego zadłużenia. Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się od złożenia wniosku przez dłużnika, co jest najbardziej powszechne, lub w imieniu wierzycieli, co jest mniej powszechne. Cały majątek dłużnika jest wyceniany i wyceniany, a majątek może być wykorzystany do spłaty części niespłaconego długu. Upadłość daje osobie fizycznej lub przedsiębiorstwu szansę na rozpoczęcie nowej działalności poprzez umorzenie długów, które po prostu nie mogą być spłacone, a jednocześnie daje wierzycielom szansę na uzyskanie pewnego stopnia spłaty w oparciu o aktywa osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa dostępne do likwidacji. Teoretycznie możliwość złożenia wniosku...

Read More
320
  • 1
  • 2