Czym jest inflacja?
Czym jest inflacja?

Czym jest inflacja?

Inflacja to spadek siły nabywczej danej waluty w czasie. Ilościowe oszacowanie tempa spadku siły nabywczej może być odzwierciedlone we wzroście średniego poziomu cen koszyka wybranych towarów i usług w gospodarce w pewnym okresie czasu. Wzrost ogólnego poziomu cen, często wyrażony w procentach, oznacza, że jednostka waluty faktycznie kupuje mniej niż w poprzednich okresach. Inflację można przeciwstawić deflacji, która pojawia się, gdy siła nabywcza pieniądza wzrasta, a ceny spadają. O ile łatwo jest mierzyć zmiany cen poszczególnych produktów w czasie, o tyle potrzeby ludzkie wykraczają znacznie poza jeden lub dwa takie produkty. Osoby indywidualne potrzebują dużego i zróżnicowanego zestawu produktów, jak...

Read More
60