Home ekonomia

Kategoria: ekonomia

Wpis
Co to jest korelacja?

Co to jest korelacja?

Korelacja, w branżach finansowej i inwestycyjnej, jest statystyką, która mierzy stopień, w jakim dwa papiery wartościowe poruszają się względem siebie. Korelacje są stosowane w zaawansowanym zarządzaniu portfelem, obliczanym jako współczynnik korelacji, którego wartość musi mieścić się w przedziale od -1,0 do +1,0. Korelacja pokazuje siłę zależności między dwoma zmiennymi i jest wyrażona liczbowo za pomocą...

Wpis
Co to jest Likwidacja?

Co to jest Likwidacja?

Likwidacja w finansach i ekonomii to proces zakończenia działalności gospodarczej i dystrybucji aktywów na rzecz powoda. Jest to zdarzenie, które zazwyczaj ma miejsce, gdy spółka jest niewypłacalna, co oznacza, że nie może spłacić swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności. Po zakończeniu działalności spółki, pozostałe aktywa są wykorzystywane do spłaty wierzycieli i akcjonariuszy, w zależności od...

  • 1
  • 2